پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

نکات مهم مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش

10,000 تومان

نکات مهم درس: مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش

-
+

جزوه نکات مهم درس مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش، این جزوه منبع آزمون جامع مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری می باشد.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است