پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

مدرس شوید

می توانید در دوره های آتالند شامل: گردشگری، هتلداری و پذیرایی تدریس کنید

اگر کد تدریس از وزارت گردشگری دارید یا در این صنعت حرفه ای هستید لطفا فرم ذیل را تکمیل کرده و ارسال کنید، با شما تماس می گیریم.

مدرس آتالند

چگونه مدرس شوید

برخی شرایط تدریس در ذیل آورده شده است

لطفا وارد شدن درخواست شما را ارسال کند!
در صورتی که بخواهید کد تدریس از وزارت گردشگری دریافت نمایید، لطفا رزومه خود را ارسال کنید و توضیح دهید که در کدام درس می خواهید کد تدریس دریافت کنید، در صورت نیاز به مدرس در آن درس، شما به وزارت گردشگری معرفی می شوید.

با دریافت کد تدریس از وزارت گردشگری می توانید در تمامی موسسات دارای مجوز تدرس کنید
مهمترین شرط جهت تدریس در موسسه آتالند داشتن تجربه کاری در صنعت گردشگری، هتلداری و یا پذیرایی است. داشتن سابقه مدیریت، کارآفرینی و یا راه اندازی استارتاپ در صنعت گردشگری از امتیازات یک مدرس خوب از نظر آتالند است.

بدیهی است داشتن مدرک دانشگاهی نمی تواند دلیل کافی برای تدریس در دوره های کاربردی و مهارت محور باشد، لذا ارسال سوابق شغلی بسیار مهم است.
آتالند از ایده های خلاق و نوآورانه در زمینه برگزاری دوره های آموزشی استقبال می کند.

پیشنهاد خود را برای ما ارسال فرمایید، آنرا بررسی میکنیم ، کارگاه برای شما طراحی می شود و می توانید تدریس کنید.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است