پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

نکات مهم درس: شناخت صنعت گردشگری

10,000 تومان

جزوه نکات مهم درس شناخت صنعت گردشگری بصورت خلاصه جهت آمادگی آزمون جامع تهیه شده است،

-
+

جزوه نکات مهم درس شناخت صنعت گردشگری بصورت خلاصه جهت آمادگی آزمون جامع گردشگری تهیه شده است، این جزوه برای دوره های مدیر فنی دفاتر مسافرتی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و راهنمایان تور بصورت مشترک استفاده می شود.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است