پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

نکات مهم درس خانه داری

10,000 تومان

جزوه نکات مهم درس مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری ، ویژه دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری

-
+

جزوه نکات مهم درس مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری ، ویژه دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری. این جزوه منبع کمک آموزشی برای آزمون جامع می باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است