پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

نکات مهم برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

10,000 تومان

جزوه نکات مهم برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

-
+
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است