پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

مدیر فنی عامل تطبیق تأسیسات گردشگری

3,500,000 تومان

دوره آموزشی مدیر فنی عامل تطبیق تأسیسات گردشگری جهت آموزش مدیران فنی در شرکت های ارزیاب که به عامل تطبیق معروف هستند برگزار میشود..

-
+

دوره آموزشی مدیر فنی عامل تطبیق تأسیسات گردشگری جهت آموزش مدیران فنی در شرکت های ارزیاب که به عامل تطبیق معروف هستند برگزار میشود..

□ محتوای دوره فنی عامل تطبیق تاسیسات گردشگری :

ردیف عنوان سرفصل ها:
۱ تشریح ضوابط ارزیابی و درجه بندی
۲ تکنیک های ارزیابی
۳ کارگاه مغایرت نویسی
۴ کارگاه رفع مغایرت
۵ آشنایی با مفاهیم و قوانین تاسیسات گردشگری
۶ اصول فرآیند ارزیابی
۷ کارگاه عملی و انجام بازدید میدانی

 

□ مدارک لازم دوره فنی عامل تطبیق :

به هنگام ثبت نام مدارک لازم نیست. فقط در هنگام شرکت در آزمون جامع مدارک ذیل را در سامانه وزارت گردشگری بارگذاری میکنید.

 • عکس
 • کارت ملی
 • مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی )

تبصرره : آن دستته از متقاضتیان داراي مدرک دیپلم یا فوق دیپلم که حداقل ۱۴ سال در حوزه امور اجرایی تاسیسات گردشگري سابقه فعالیت دارند، به تشخیص کمیسیون عالی می توانند بدون مدرک کارشناسی گواهی دوره را دریافت کنند.

□ گواهی دوره فنی عامل تطبیق :

 • در پایان دوره ، گواهی توسظ وزارت گردشگری صادر میشود.
 • این گواهی قابلیت ترجمه و همچنین استفاده در سایر کشورها میباشد.
 • این گواهی یکی از مدارک لازم جهت تاسیس شرکت های ارزیاب تاسیسات گردشگری می باشد.

□ زمان تشکیل کلاس های دوره :

طبق برنامه اعلامی در قسمت برنامه ها

یکم الی ششم بهمن ماه ۱۴۰۲

مدت دوره ارزیاب در مجموع ۵۰ ساعت میباشد، این دوره شامل ۱۲ ساعت عمومی و ۲۸ ساعت تخصصی شامل ۱۸ ساعت نظری و ۲۰ ساعت عملی خواهد بود.

کارگاه عملی در پایان دوره طی یک روز  و بصورت بازدید و ارزیابی یک هتل و یک رستوران انجام خواهد شد.

ثبت نام آنلاین :

تخفیف ثبت نام نقدی:

در صورتی که شهریه دوره را یکجا پرداخت کنید ۲۰ درصد تخفیف می گیرید ، کافی است کد cash را به هنگام پرداخت در کادر کد تخفیف وارد کنید.

پرداخت اقساطی:

اگر گزینه پرداخت اقساطی را به هنگام پرداخت انتخاب نمایید ۲۰ درصد شهریه را پرداخت ،  و مابقی را بدون سود در اقساط یک ماهه پرداخت می نمایید.

– تمامی شرایط دوره های حضوری و مجازی از محتوای دوره تا امتحان و گواهی پایان دوره یکسان است و مدرک یکسان صادر میشود.

– از سراسر ایران میتوانید دوره های آتالند را شرکت کنید و نیازی به مراجعه حضوری در تهران نیست. در پایان دوره امتحان را در مرکز استان خود خواهید داد. و نیاز به هیچگونه کار اداری نیست. تمامی کارها آنلاین انجام میشود.

 

□ آزمون های دوره فنی عامل تطبیق :

آزمون: هر شش ما یکبار آزمون جامع بصورت کتبی و سراسری برگزار میشود.

□ اهداف دوره :

 • توسعه استاندارد سازی و افزایش کیفیت خدمات در صنعت هتلداری
 • تفسیر استاندارد های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور درصنعت هتلداری
 • تفسیر استاندارد های سازمان ملی استاندارد ایران در صنعت هتلداری
 • تسهیل استقرار برنامه های ارزیابی و تهیه چک لیست های ارزیابی
 • توانا ساختن فراگیران جهت برنامه ریزی، اجرا و گزارش نویسی ممیزی هایشخص اول و خود ارزیابی
 • نحوه تصدیق اقدامات اصالحی و اقدامات پیشگیرانه و پیگیری آنها
 • ایجاد بهبود با انجام ارزیابی های داخلی و خارجی دارای ارزش افزوده
 • هدایت هتل ها برای ایجاد استاندارد سازی و تعمیم و توسعه آن در هتل ها
 • اقدامات زیست محیطی مورد تمرکز در هتل ها
 • افزایش دانش و مهارت فراگیران

هدف این دوره تربیت نیروی ارزیاب و مدیرفنی طرح تطبیق به عنوان یکی از شرایط دریافت کد ارزیاب و مدیرفنی، مطابق با دستورالعمل ارزیابی و تایید صلاحیت کارشناسان فرایند ارزیابی طرح تطبیق و شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری می باشد.

فنی عامل تطبیق :

کارشناسان ارزیابی در سه رسته تخصصی و در سه درجه سطح بندي می شوند. رسته، درجه و حیطه مجاز فعالیت ارزیابان به قرار جدول ذیل می باشد:

□ حیطه فعالیت کارشناس ارزیاب تاسیسات گردشگری :

کارشناسان ارزیابی در سه رسته تخصصی و در سه درجه سطح بندي می شوند. رسته، درجه و حیطه مجاز فعالیت ارزیابان به قرار جدول ذیل می باشد:

 • کارشناس درجه A :ارزیاب کلیه تاسیسات گردشگري
 • کارشناس درجه B: ارزیاب کلیه تاسیسات گردشگري به استثناي هتل هاي ۰ و ۵ ستاره و هتل آپارتمان هاي درجه ۱
 • کارشناس درجه C: ارزیاب هتل هاي ۱ ستاره و سایر تاسیسات گردشگري درجه ۲ و ۹

کارشناسان ارزیاب در سه رسته ساختمان، ایمنی و خدمات نیروی انسانی ، تاسیسات گردشگری را ارزیابی می کنند.

□ وظایف کارشناس ارزیابی به قرار ذیل می باشند:

شرکت در عملیات ارزیابی مطابق برنامه ریزي و زمانبندي بعمل آمده

– تكمیل فرمها و چک لیست ها و ایجاد سوابق مشاهدات بصورت مشخص و در بازه زمانی تعیین شده

– انجام وظایف محوله در راستاي انجام فرایندهاي ارزیابی واحد گردشگري

– ارائه نتایج ارزیابی به مدیرفنی – شرکت در دوره هاي بازآموزي که با تصویب کمیسیون عالی ، در مراکز آموزشی مورد تائید وزارت برگزار می گردد.

– سایر وظایف و مسئولیت هایی که به صالحدید وزارت تصویب و ابالغ می گردد.

تبصره( کارشناس ارزیاب مجاز به ارائه خدمات مشاوره اي براي واحدي که وظیفه ارزیابی آن را برعهده دارد، نمی باشد

□ جزوات آموزشی :

دپارتمان آموزش آتالند، با تهیه و تدوین نمونه سوالات و جزوات آموزشی به روز رسانی شده برای دوره های خود ، سعی در ارتقای کیفیت فعالیت های حوزه گردشگری و نیز ارائه خدمات آموزشی با ارزش علمی معتبر را دارد. جزوات آموزشی را می توانید از بخش نشریات توریسم دانلود کنید .

ثبت نام آنلاین :

– دکمه ثبت نام در ابتدای همین صفحه را کلیک کرده و با پرداخت یکجای شهریه از تخفیف پنجاه درصدی دوره های مجازی برخوردار شوید.

– تمامی شرایط دوره های حضوری و مجازی از محتوای دوره تا امتحان و گواهی پایان دوره یکسان است و مدرک یکسان صادر میشود.

– از سراسر ایران میتوانید دوره های آتالند را شرکت کنید و نیازی به مراجعه حضوری در تهران نیست. در پایان دوره امتحان را در مرکز استان خود خواهید داد. و نیاز به هیچگونه کار اداری نیست. تمامی کارها آنلاین انجام میشود.

□ مزایا و تسهیلات دوره :

o برخورداری از اساتید مجرب در صنعت .

o محیط آموزشی مجهز و مناسب

o کادر آموزشی مجرب

o ارائه کلیه خدمات آموزشی (بغیر از کلاس حضوری) از طریق وب سایت آموزش آتالند

o امکان کاریابی موثر از طریق بخش کاریابی سایت آتالند

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است