پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

مدیریت غذا و نوشیدنی

10,000 تومان

نکات مهم درس مدیریت غذا و نوشیدنی در هتل

-
+

نکات مهم درس مدیریت غذا و نوشیدنی در هتل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است