پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

قوانین و مقررات، دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات قوانین و مقررات،  آزمون جامع مدیر فنی دی ۱۴۰۱ همراه با پاسخ تشریحی

-
+

سوالات قوانین و مقررات،  آزمون جامع مدیر فنی دی ۱۴۰۱ همراه با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است