پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

شناسایی مسیرهای گردشگری- دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات شناسایی مسیرهای گردشگری-با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون جامع مدیرفنی درس شناسایی مسیرهای گردشگری- دی ۱۴۰۱ همراه با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است