پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

شناخت صنعت مرداد ۹۷ با پاسخ تشریحی

5,000 تومان

شناخت صنعت مرداد 97 با پاسخ تشریحی

-
+
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است