پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

شناخت صنعت، دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات شناخت صنعت، راهنمایان، با پاسخ تشریحی

-
+

سوالات شناخت صنعت گردشگری ویژه آزمون جامع راهنمایان، دی ۱۴۰۱، با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است