پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

شناخت صنعت، دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات شناخت صنعت، راهنمایان، با پاسخ تشریحی

سوالات شناخت صنعت گردشگری ویژه آزمون جامع راهنمایان، دی ۱۴۰۱، با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است