پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

شناخت صنعت، آزمون جامع دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات شناخت صنعت، آزمون جامع مدیر فنی- دی ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی

-
+

سوالات شناخت صنعت، آزمون جامع مدیر فنی- دی ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است