پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

سوالات فرهنگ و اقوام، دی ۱۴۰۱-پاسخ تشریحی

5,000 تومان

نمونه سوالات فرهنگ و اقوام، دی ۱۴۰۱با پاسخ تشریحی

-
+

نمونه سوالات فرهنگ و اقوام، دی ۱۴۰۱با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است