پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

سوالات شناخت اماکن، دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات شناخت اماکن تاریخی، آزمون جامع راهنمایان، دی ۱۴۰۱ همراه با پاسخ تشریحی

سوالات شناخت اماکن تاریخی، آزمون جامع راهنمایان، دی ۱۴۰۱ همراه با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است