پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

سوالات شناخت اماکن، دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات شناخت اماکن تاریخی، آزمون جامع راهنمایان، دی ۱۴۰۱ همراه با پاسخ تشریحی

-
+

سوالات شناخت اماکن تاریخی، آزمون جامع راهنمایان، دی ۱۴۰۱ همراه با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است