پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

سوالات تالیفی درس مدیریت و سرپرستی

5,000 تومان

سوالات تالیفی درس مدیریت و سرپرستی

-
+
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است