پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

سوالات آزمون جامع کارشناس ارزیابی

5,000 تومان

سوالات آزمون جامع کارشناس ارزیابی تأسیسات گردشگری ، نیمه اول ۱۴۰۲، همراه با کلید سوالات.

-
+

سوالات آزمون جامع کارشناس ارزیابی تأسیسات گردشگری ، نیمه اول ۱۴۰۲، همراه با کلید سوالات.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است