پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

زبان تخصصی هتل

10,000 تومان

اصطلاحات و نکات مهم زبان تخصصی هتلداری

-
+

اصطلاحات و نکات مهم زبان تخصصی هتلداری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است