پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

انگلیسی در هتل

1,500,000 تومان

آموزش مکالمه انگلیسی در هتل به عنوان پذیرشگر یا مدیر هتل

-
+

خودتان را به عنوان مدیر هتل و یا رسپشن(پذیرشگر) هتل در نظر بگیرید، چگونه به میهمانها جواب میدهید، چگونه به زیان انگلیسی معاشرت می کنید، در خواست های آنها به زبان انگلیسی چه می تواند باشد و شما چگونه باید جواب دهید، پشت تلفن چطوری باید صحبت کنید و یا به ایمیل مشتریان به انگلیسی چگونه جواب می دهید اینها تمرینهایی هستند که در کلاس انگلیسی در هتل با شما کار می شود.

با شرکت در این دوره شما می توانید هم در ایران و هم در خارج از ایران یک حرفه ای باشید، با یک تیر ۲ نشان می زنید، هم مکالمه تخصصی انگلیسی در هتل را یاد می گیرید و هم تا حدودی با فنون هتلداری آشنا می شوید.

مخاطبان دوره:

  • کارکنان هتل ها
  • مدیران هتل ها
  • علاقه مندان به کار در هتل برای مهاجرت
  • علاقه مندان به صنعت هتل داری و اقامت
  • کارکنان و مدیران بوم گردی ها

زمان:

روزهای زوج

ساعت ۱۶ الی ۱۹

پیش نیاز:

تا حدودی توانایی مکالمه به زبان انگلیسی داشته باشید، که با تمرین بتوانید سطح خود را ارتقا دهید.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است