پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

انگلیسی آزمون جامع فنی دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات انگلیسی آزمون جامع فنی دی ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی

-
+

سوالات انگلیسی آزمون جامع فنی دی ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است