پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

انگلیسی آزمون جامع فنی دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات انگلیسی آزمون جامع فنی دی ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی

سوالات انگلیسی آزمون جامع فنی دی ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است