پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

آشنایی با میراث فرهنگی- دی ۱۴۰۱

5,000 تومان

سوالات آشنایی با میراث فرهنگی- با پاسخ تشریحی

-
+

سوالات آزمون جامع آشنایی با میراث فرهنگی- دی ۱۴۰۱ با پاسخ تشریحی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است