پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

آزمون جامع زمین گردشگری

5,000 تومان

سوالات آزمون جامع زمین گردشگری، نیمه اول ۱۴۰۲، همراه با کلید سوالات.

-
+

سوالات آزمون جامع زمین گردشگری یا ژئوتوریسم ، نیمه اول ۱۴۰۲، همراه با کلید سوالات.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است